Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is een overbruggingskrediet?

Twee handen rond een huis ter bescherming

© Pixabay

Wie een nieuwe woning koopt of wilt bouwen maar ondertussen nog in een oude woning woont, heeft niet direct de financiële draagkracht om te starten met het nieuw project. Doorgaans zijn de financiële middelen pas beschikbaar wanneer de oude woning verkocht wordt. Is het overbruggingskrediet een goede optie, en wat is zo’n krediet precies?

Het overbruggingskrediet

Dit is een vrij klassieke situatie: je bezit een pand dat je momenteel bewoont maar wilt uiteindelijk gaan wonen in een nieuw pand door deze te kopen of te bouwen, maar je hebt de financiële middelen niet om een nieuwe woning te kopen of te bouwen.

Het overbruggingskrediet is hier een oplossing voor en tracht er voor te zorgen dat je deze periode (tussen de oude en nieuwe woning) kan overbruggen. Met een overbruggingskrediet (= verbindingskrediet) kan je met andere woorden de nieuwe woning kopen of beginnen bouwen aan de nieuwe woning, zonder dat de oude woning onmiddellijk verkocht hoeft te worden.

Wanneer is een overbruggingskrediet nuttig?

Een overbruggingskrediet zal niet in elke situatie de meest geschikte optie zijn. Het stelt je wel in staat om tijdelijke financiële moeilijke periodes op te vangen: bijvoorbeeld in afwachting je oude woning of appartement verkocht wordt.

Een overbruggingskrediet zal doorgaans – in de meeste gevallen – een maximale looptijd kennen van 24 maanden. Dat houdt dus in dat je na 2 jaar capabel moet zijn om de gehele lening terug te betalen. Dit kan enigszins onzekerheid bieden: Wat als je oude woning na 2 jaar nog niet verkocht is?

Een overbruggingskrediet is een aparte kredietvorm binnen de categorie van “consumentenkredieten”. Er is immers niet bij alle verbindingskredieten sprake van een lening op afbetaling. Het zorgt wel voor enige flexibiliteit aangezien je in staat bent om een nieuwe woning of appartement te kopen (of bouwen) terwijl je de oude woning nog in het bezit hebt.

Verbouwingen financieren?

Met een overbruggingskrediet kan je doorgaans ook verbouwingen of renovaties financieren op voorwaarde dat je een tweede woning hebt en deze te koop heb gezet. Dit gaat dan meestal om een krediet waarbij je de nodige bedragen opneemt in de mate van de werkzaamheden. Je dient hier dan wel de facturen voor te leggen als bewijs.

Wie geen tweede pand heeft (of deze niet te koop wilt zetten) kan nog steeds gebruik maken van een renovatielening of groene lening als de financiële toestand het toelaat. Vergelijk hieronder alvast enkele renovatieleningen:

AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
Logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden5,50%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Energiezuinige renovatie1,80%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Renovatie2,60%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Alle doeleinden6,50%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Alle doeleinden4,39%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Renovatie2,40%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Inrichting woning4,71%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Alle doeleinden3,99%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Overbruggingskredieten vergelijken

De maximale leenbedragen en rentetarieven verschillen van bank tot bank. Je kan zeker starten met het contacteren van je huisbank om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden. De rentelast zal doorgaans op voorhand vast staan en dus gedurende de looptijd niet variëren. Je weet hierdoor op voorhand hoeveel interesten je zal moeten betalen voor het aangaan van een verbindingskrediet.

De intrestvoet van overbruggingskredieten kan makkelijk 10% bedragen, het is dus nooit een slecht idee om meerdere aanvragen in te dienen bij verschillende banken en deze met elkaar te vergelijken.

Werking overbruggingskrediet

Het maximum leenbedrag zal in de meeste gevallen gebaseerd zijn op de verkoopwaarde van de woning dat je te koop stelt. De bank kan dan een veiligheidsmarge inbouwen en bijvoorbeeld beslissen om jou een overbruggingskrediet toe te staan van 80% van deze waarde.

Overbruggingskredieten worden doorgaans gebruikt om een periode te overbruggen tussen de verkoop van de oude woning en de aankoop of bouw van een nieuwe woning. Voor kleine bedragen (onder 7.500 euro) kan je beter een kijkje nemen naar onze sectie over “kleine leningen” of over persoonlijke leningen.

De intrestvoet van een verbindingskrediet ligt doorgaans vast, maar kan ook variabel zijn. Deze lag lager liggen in vergelijking met een kaskrediet of doorlopend krediet, maar hoger uitvallen dan een hypothecaire lening. Een bank kan verschillende formules aanbieden, let daarom steeds op de voorwaarden in het contract alvorens je een beslissing neemt.

Ook in de mate van terugbetaling van de intrestlast kan er een verschil zijn tussen verschillende kredietverstrekkers: Bij de ene partij betaal je maandelijkse intrestlasten zodat je nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan, bij een andere partij is de rente pas verschuldigd van zodra het kapitaaldeel wordt terugbetaald (meestal dus op de eindvervaldag).

De looptijd van een overbruggingskrediet zal beperkt zijn. Alhoewel deze kan variëren tussen 1 tot 3 jaar, zullen de meest banken doorgaans een maximum looptijd hanteren van 2 jaar. Na afloop van deze periode moet je ofwel het volledige kapitaalbedrag terugbetalen of een onderhandeling starten voor een nieuw overbruggingskrediet.

Kostprijs van een overbruggingskrediet

Naast de rentevoet, zal je ook geconfronteerd kunnen worden met andere kosten die komen kijken bij een overbruggingskrediet. Doorgaans gaat het om vergoedingen aan de kredietgever, maar ook dossierkosten of een reserveringsprovisie kunnen aangerekend worden bij het afsluiten van een overbruggingskrediet.

Qua totale kostprijs mag je echter rekenen op een kostprijs die hoger ligt dan de traditionele hypotheekleningen maar lager ligt dan bij kredietopeningen of doorlopende kredieten. Dat is ook logisch aangezien je toch enigszins kan rekenen op flexibiliteit die je in staat stelt om vroeger dan voorzien een nieuw pand te kopen.

Over de dossierkosten die banken aanrekenen valt soms wel te discussiëren. Vanaf 1 april 2017 wordt dit geplafonneerd tot 500 euro voor hypothecaire kredieten, en met een maximum van 800 euro aan dossierkosten indien het gaat om een combinatie van een overbruggingskrediet met een nieuw krediet.

Er zullen geen notariskosten te pas komen bij overbruggingskredieten aangezien de tussenkomst van de notaris niet vereist is. Dit is alleen van toepassing wanneer dit een wijziging zou betekenen aan een bestaande hypothecaire inschrijving.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken.
Klik hier voor meer informatie.
hypotheekwinkel banner

Wat als de oude woning verkocht wordt?

Als de oude woning verkocht wordt, dan ben je in principe in staat om het overbruggingskrediet terug te betalen. Lees er eerst even de contractvoorwaarden op na alvorens je dit doet!
Sommige banken of kredietgevers rekenen immers een wederbeleggingsvergoeding aan indien men vroegtijdig zou overgaan tot terugbetaling van het krediet. Niet elke kredietgever neemt dit op in hun voorwaarden.

Wat indien de oude woning NIET verkocht wordt?

Het kan gebeuren dat de oude woning niet tijdig verkocht kan worden. Dit wil zeggen dat de oude woning nog steeds in jouw bezit is op de vervaldatum van het verbindingskrediet. Dit is natuurlijk één van de risico’s van een overbruggingskrediet waarmee je op voorhand rekening moet houden.

In dit geval zal je opnieuw moeten onderhandelen met de bank: Ofwel een verlenging (met nieuwe voorwaarden) van het overbruggingskrediet of het bestaande krediet laten omzetten in een hypothecair krediet met aangepaste rentevoeten.

Voorbeeld:

Bij KBC betaal je bij een vroegtijdige terugbetaling (al dan niet volledig of gedeeltelijk) geen wederbeleggingsvergoeding. De maximale looptijd bedraagt 12 maanden én het is ook mogelijk om verbouwingswerkzaamheden te financieren. De rentevoet ligt vast gedurende de hele looptijd maar je dient wel contact op te nemen met een kantoor om een offerte op maat te ontvangen.

Ook op zoek naar een goedkope lening?

button leningen vergelijken
top