Let op, geld lenen kost ook geld.

Geld lenen voor je studies (studielening)

Is geld lenen voor je studies de enige uitweg die je ziet om alle studiekosten te financieren? Onderwijs kost gezinnen enorm veel geld. Ondanks dat scholen subsidies krijgen van de overheid lopen de kosten van een kot, de boeken en het inschrijvingsgeld snel op.

boeken financieren met studielening?In Amerika is het al lang geen uitzondering meer: studerende jongeren moeten ofwel rekenen op rijke ouders, sponsors of een studielening aangaan. In Nederland zijn studieleningen ook al geen uitzonderingen meer: ook daar verhoogt de druk jaar na jaar.

Verhoging van druk bij studeren

Een kot huren, lesmateriaal betalen, inschrijvingsgeld en andere lopende uitgaven kunnen oplopen tot een maandelijkse kost van 1.000 euro. Dat is al lang geen uitzondering meer. Alleenstaande ouders kunnen dit zeer moeilijk financieren en denken misschien dat een lening een uitweg kan bieden.

Ook de studerende jongeren voelen deze druk en zijn bijna genoodzaakt om weekends en avonden op te offeren om bij te klussen en hun studies op die manier mee te helpen financieren. Tijd die anders ongetwijfeld gedeeltelijk aan studeren kan gewijd worden. Veel studenten helpen mee om hun studies te financieren via een vakantiejob: als student mag je 50 dagen per jaar werken.

Bijklussen als student

Wie meer dan 80 uur per maand wil werken of de grens van 50 dagen overschrijdt, kan het statuut van werkstudent aanvragen. Dat kan bij je hoge hogeschool of universiteit. Het gevolg is dan wel dat er meer sociale bijdragen zullen afgehouden worden van je loon. Bijkomstig kan je ook faciliteiten aanvragen zoals een spreiding van examens.

Ook wagen veel jongeren de kans om zich als zelfstandige te registreren. Studerende jongeren onder de 25 jaar kunnen immers een vrijstelling aanvragen van sociale bijdragen.
Als de jaarlijkse omzet lager blijft dan 25.000 euro, dan is het ook mogelijk om een vrijstelling aan te vragen voor het indienen van BTW-aangiftes. Je moet je altijd registreren bij een sociaal verzekeringsfonds, zij kunnen dus een ideaal eerste aanspreekpunt zijn voor al je praktische vragen. Zij kunnen je ook helpen met alle nodige formaliteiten (bijvoorbeeld adviseren over het attest bedrijfsbeheer dat nodig is).

Zowel de jongeren als de ouders voelen de financiële druk die bij het studeren komt kijken, vandaar kijken we even welke opties er bestaan om de financiële lasten te verminderen.

De studielening of studiebeurs als oplossing?

Een studielening is een soort financiële steun die moet worden terugbetaald met rente. De Vlaamse Gemeenschap kent op het moment van dit schrijven geen studieleningen toe.

Kan een studiebeurs of toelage dan een oplossing zijn? Dat hangt dan weer af van de inkomsten van de ouders. Bijna 33% van de studerende jongeren heeft financiële steun nodig van derden om alle studiekosten betaald te krijgen. Een studiebeurs is dan ook in bepaalde gevallen mogelijk.
Lees meer over studietoelagen op de website van de Vlaamse Overheid.

Een aanvraag indienen voor een studiebeurs kan ook online gebeuren via deze website.
Dien elke aanvraag steeds tijdig in, meestal is dat al enkele maanden voor het academiejaar van start gaat. De goedkeuring gebeurd pas vanaf de start van een schooljaar. Stel ook tijdig eventuele vragen aan de Hogeschool of Universiteit waar je je studies wilt volgen.

Tip: sommige provincies kennen additionele studiebeurzen toe, het is dus een goed idee om ook bij de provinciale instanties uit uw beurt navraag te doen.

Een alternatief zijn dan private initiatieven. Sommige stichtingen bieden steun aan studenten met een specifiek profiel of voor bepaalde studierichtingen. Contacteer hiervoor je Hogeschool of Universiteit voor meer informatie en kom te weten of je hiervoor in aanmerking komt.

Renteloze studielening

Een renteloze studielening kan eveneens een uitkomst bieden bij tijdelijke financiële moeilijkheden. Afhankelijk van de school, kan een studentenlening worden toegekend van 500€ tot 3.000€. Het is ook mogelijk dat er een maximum per academiejaar wordt gesteld, of een maximum gedurende je hele schoolcarrière.

Voor meer informatie over een renteloze studielening kan je steeds terecht bij de sociale dienst van je school. Je zal je wel persoonlijk moeten aanmelden.

De Sociale Dienst van een universiteit of hogeschool kan financiële steun bieden. De lening moet dan wel worden aangegaan om studiekosten te betalen maar kan eventueel ook dienen bij kosten van buitenlandse stages die deel uitmaken van de opleiding. Ook wanneer een computer verplicht aan te kopen is voor je studies kan er een tussenkomst worden voorzien. Zo niet dan kan je opteren voor een digitale lening.

Een renteloze studielening moet je wel terugbetalen. Er zal dan wel geen rente worden aangerekend. De terugbetalingsvoorwaarden worden op voorhand besproken en in sommige gevallen worden deze zelfs individueel bepaald. Vaak moet deze uiterlijk binnen de 5 jaar na stopzetting van je studies terugbetaald worden, maar het kan ook binnen een kortere termijn zijn.

Een renteloze lening voor studenten kan een optie zijn wanneer je niet direct in aanmerking komt voor een studietoelage of studiebeurs of wanneer je opleidingsonderdelen moet hernemen. Ook wanneer je ouders de studies weigeren te financieren kan er een aanvraag worden ingediend voor zo’n lening.

Geld lenen bij financiële instellingen

De persoonlijke lening op afbetaling

Men gebruikt vaak de term ‘studentenleningen’. Bank en financiële instanties gebruiken deze term eigenlijk alleen als commerciële benaming voor de persoonlijke lening. Eenvoudig gezegd is dat een lening die kan worden afgesloten, zonder dat de uitgaven verantwoord moeten worden.

Bepaalde banken en instellingen bieden wel lagere rentevoeten aan waardoor het zeker de moeite wordt om hiernaar op zoek te gaan en te vergelijken met de klassieke leningen op afbetaling.
Wanneer je als jongere geen werk hebt, kan de lening verschaft worden aan de ouders om op die manier de studies te financieren. De kredietverlener wil immers zeker zijn dat de ontlener voldoende terugbetalingscapaciteit heeft.

Vergelijk hieronder alvast enkele leningen van online kredietverstrekkers die in aanmerking kunnen komen om studies te financieren:

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
Logo santander leningen€ 500€ 50.000Lening op afbetaling5,50%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Lening op afbetaling6,50%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Lening op afbetaling4,39%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Crowdfunding lening4,71%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Lening op afbetaling3,99%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Een kredietopening als alternatief

Bij een lening op afbetaling krijg je na goedkeuring een geldsom op je zichtrekening gestort. Dat geld kan je vervolgens aanwenden om de kosten van je studies te betalen.

Een kredietopening zoals een geldreserve kan een alternatief bieden maar is wel veel duurder. Een geldreserve is een krediet en gebruik je alleen wanneer je tijdelijk financiële problemen hebt. Pas wanneer je effectief gebruik maakt van het krediet (en dus een bedrag opneemt) zal je interesten moeten betalen. Lees hier meer over de geldreserve.

Het spreekt voor zich dat er bij kredietopeningen ook voldoende terugbetalingsmogelijkheden moet zijn. Een geldreserve zal daarom in de meeste gevallen worden toegekend aan de ouders.

Het is eventueel een optie om te kiezen voor een geldreserve wanneer de financiële problemen tijdelijk van aard zijn, of wanneer je net niet zeker bent dat je alle kosten van de studies kan betalen. In dat geval is een kleine geldreserve altijd welgekomen.

Hou er steeds rekening mee dat het wel een dure financieringsvorm is. Voor de aankoop van een laptop of computer, zal een digitale lening uiteindelijk een veel goedkopere oplossing kunnen bieden. De rentetarieven liggen immers betrekkelijk lager.

Tips: Geld besparen als student

Geld leren beheren met een prepaid kredietkaart

Studerende jongeren snappen misschien nog niet volledig het concept van budgetten en geldbeheer. Een prepaid kredietkaart kan helpen om jongeren hiermee een eerste ervaring te geven. Een prepaid kaart is een betaalkaart die gelijkaardige functies heeft zoals een Visa of Mastercard, maar waar je eerst het geld moet opladen op de kaart, alvorens het geld kan gebruikt worden om aankopen te verrichten.

Het nut van een prepaid kredietkaart? Als ouder kan je dag na dag opvolgen hoeveel het saldo op de kaart bedraagt en op die manier controle uitoefenen op alle gedane uitgaven. Tijdig bijsturen is dan ook een optie.
Als jongere leer je om te gaan met een beperkt budget, maar geniet je toch van de nodige vrijheid en onafhankelijkheid. Daarnaast kan de prepaid kredietkaart gebruikt worden in uiterste nood én kan je er niet mee in het rood gaan omdat de kaart op voorhand moet worden opgeladen.
>> Klik hier om prepaid kredietkaarten te vergelijken

Kortingen als student

Met je studentenkaart kan je misschien van bepaalde kortingen genieten. Denk in eerste instantie misschien aan het openbaar vervoer. Verplaats je je met de trein of de bus/tram? Dan kan bij het aanvragen van een abonnement aanduiden dat je student bent, en gebruik wenst te maken van studententarieven.

Lenen als laatste optie

Geld lenen kan best nuttig zijn, maar dat beschouw je het best als een allerlaatste optie. Ga eerst na of je voor een studiebeurs of renteloze lening in aanmerking komt.

Tracht met een vakantiejob ook mee de kosten van een studie te financieren en vraag zo veel als mogelijk of een spreiding van terugbetaling mogelijk is. Vaak komen de grootste kosten in het begin van het academiejaar en kan het al een verlossing zijn als je deze kosten gespreid kan terugbetalen.

Samengevat: lenen voor uw studies

Er zijn flink wat opties die je kan verkennen om je studiekosten te financieren. Indien je niet anders kan dan een lening aan te gaan, dan zal dat in de meeste gevallen gebeuren op naam van de ouders.
Er bestaan kortingen voor studenten waar je van gebruik kan maken, maar ook bij leningen is het zo dat bepaalde banken een korting geven op de rentevoet als het gaat om studiekosten te financieren. Onthou echter wel dat als je leent, dat het bedrag altijd moet terugbetaald worden. Beschouw lenen dan ook het best als laatste optie en bekijk alle mogelijkheden alvorens je een lening aangaat.

Als lenen toch je enige uitweg is, vergelijk dan leningen om te weten te komen welke lening het goedkoopst is en welke financieringsvorm past bij jouw situatie.

Onderstaande leningen van online kredietverstrekkers kunnen alvast in aanmerking komen om studiekosten te financieren:

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
Logo santander leningen€ 500€ 50.000Lening op afbetaling5,50%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Lening op afbetaling6,50%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Lening op afbetaling4,39%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Crowdfunding lening4,71%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Lening op afbetaling3,99%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.
top