Let op, geld lenen kost ook geld.

Lening op afbetaling: nadelen

Met een lening op afbetaling kan je persoonlijke projecten financieren. Vaak kan dat ook zonder dat er enige motivatie moet worden opgegeven voor de lening. Een persoonlijke lening of lening op afbetaling wordt bijvoorbeeld gebruikt om een hobby, vakantie, huwelijk of verbouwing te financieren. Elk type lening komt met zijn voordelen en nadelen, maar het mag duidelijk zijn dat een persoonlijke lening een veilige manier van lenen is in vergelijking met andere kredietformules.

Ook de aankoop van een auto wordt meestal verricht dankzij een lening op afbetaling. Deze kredietformule is dus heel populair en wordt heel vaak gebruikt. Maar welke nadelen heeft deze kredietformule ten opzichte van andere soorten leningen?

Lening op afbetaling: samenvatting

Met een persoonlijke lening worden alle zaken op voorhand vastgelegd: de looptijd, de rentevoet en de maandelijkse terugbetalingen worden op voorhand bepaald. De geldsom ontvang je dan ook meestal op je rekening en daarmee kan je dan de aankoop financieren.

Doordat alles op voorhand reeds gekend is, zijn er tijdens de looptijd van de lening ook geen onaangename verrassingen. Omdat er net weinig flexibiliteit in deze financieringsvorm zit, ligt de rentevoet dan ook betrekkelijk lager dan bijvoorbeeld kredietopeningen (geldreserves of kaskredieten).

voordelen en nadelen

Voordelen en nadelen lening op afbetaling

Ook renovatiewerken kunnen met een lening op afbetaling worden gefinancierd, maar je doet er goed aan om na te gaan of je geen extra voordelen kan behalen door de verbouwing of renovatie te financieren met een hypothecaire lening: zowel de rentevoet als de fiscale voordelen kunnen er uiteindelijk misschien voor zorgen dat een hypothecaire lening alsnog goedkoper uitvalt.

Nadelen van een lening op afbetaling

Mogelijke nadelen werden eigenlijk al onrechtstreeks aangehaald in bovenstaande tekst. Onze behoeften kunnen doorheen de jaren immers veranderen waardoor de afgesproken kredietvoorwaarden van de persoonlijke lening misschien niet meer combineerbaar zijn met nieuwe projecten:

  • Het bedrag van de terugbetalingen ligt immers vast;
  • Het moment waarop je de terugbetaling moet verrichten werd ook vastgesteld.

Een lening op afbetaling voorkomt dus wel verrassingen en is in dat opzicht veilig, maar ze is niet zo flexibel zoals een kredietopening.

Kleine leningen die worden aangegaan onder de vorm van een persoonlijke lening op afbetaling zullen vaak duurder uitvallen. Dat is een ander nadeel dat mogelijk voorvalt. Dit is te wijten aan het feit dat het toegepaste tarief dan ook vaak gelijk is aan de maximumtarieven zoals voorzien in de wet. Klik hier om de maximale jaarlijkse kostenpercentages te raadplegen.

Alternatieven

De lening op afbetaling is natuurlijk niet de enige kredietvorm die beschikbaar is op de markt. Je kan dus perfect op zoek gaan naar mogelijke alternatieven. Zo is er onder meer de mogelijkheid om een aankoop te financieren:

  • Met een verkoop op afbetaling: bijvoorbeeld met een krediet dat door de supermarkt wordt toegekend
  • Met een financieringshuur: beter gekend als een leasing met als nadeel dat je niet onmiddellijk eigenaar wordt van het gehuurde goed maar altijd een restwaarde moet betalen.
  • Met een kredietopening: dit is een geldreserve waarbij je altijd een financiële buffer hebt om onvoorziene uitgaven op te vangen. Dit is een flexibele maar heel dure financieringsvorm.
    Vergelijk hier de persoonlijke lening tegenover een kredietopening.

Elke bank of kredietverstrekker zal zeker enkele alternatieven op de lening op afbetaling. Je kan dit zelf bekijken (en simulaties uitvoeren) op de websites van aanbieders zoals Auxifina, Kredietpartner of Cetelem.

top