Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is een geldreserve?

De geldreserve is een vorm van lenen waarbij je kunt beschikken over een bepaalde kredietlijn. Er wordt op voorhand alleen een bedrag bepaald, de zogenaamde kredietlimiet. Je kunt geld opnemen tot deze limiet bereikt is. De geldreserve is met andere woorden een flexibele manier van geld lenen.

Met een geldreserve ben je in staat om onverwachte kosten op te vangen. Is een geldreserve echter nuttig voor iedereen en wat zijn de aandachtspunten van zo’n kredietlijn?

Wat is een geldreserve?

Een geldreserve of kredietopening houdt in dat je kunt beschikken over een som geld dat je vrij kan opnemen tot de limiet bereikt is. Dit krediet beantwoord dus de behoefte om snel onvoorziene kosten te kunnen financieren, dat doorlopend beschikbaar is en zonder dat er verantwoording moet worden gegeven. Dit soort krediet noemt ook het doorlopend krediet.

De terugbetaling van een geldreserve zal voor het grootste deel gebeuren op je eigen tempo. Er wordt immers geen vaste looptijd afgesproken. Er zijn wel wettelijke grenzen en contractueel zal je ook verplicht worden om een klein bedrag terug te betalen. Het minimum dat je moet terugbetalen kan een vast bedrag zijn, bijvoorbeeld 50 euro, of een percentage op de openstaande schuld.

Van zodra je een deel van het kapitaal hebt terugbetaald, kan je er opnieuw over beschikken tot dat de kredietlimiet (opnieuw) bereikt is. Een geldreserve kan ook gekoppeld worden aan een kredietkaart.

Geldreserve rente

Geldreserve spaarvarken

© Shutterstock – Geldreserve

Alhoewel een kredietopening zeer flexibel is, dien je er toch rekening mee te houden dat het een dure vorm van geld lenen is. De rentevoeten van een geldreserve ligt aanzienlijk hoger dan deze van een lening op afbetaling.

Kenmerkend bij geldreserves is dat er alleen rente zal betaald worden op de opgenomen bedragen. Je kan met andere woorden beschikken over een kredietlimiet, maar hoeft deze niet noodzakelijk te gebruiken. Zolang je geen geld opneemt, dan zal je ook geen interesten betalen. Deze kredietvorm is dus echt geschikt om te fungeren als financiële reserve.

Aangezien er bij het ondertekenen van het contract alleen een kredietlimiet wordt afgesproken en geen eindvervaldag houdt dat ook in dat de intrestvoet variabel zal zijn. De rente van een geldreserve wordt dagelijks berekend volgens het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Het zal ingehouden worden op de eerste dag van elke nieuwe maand.

Geldreserve simuleren en vergelijken

Geldreserves vergelijken doe je via het JKP. Het jaarlijks kostenpercentage dient wettelijk vermeld te worden en omvat alle kosten die een krediet met zich meebrengt: zowel de interesten als de bijkomende kosten die de bank aanrekent.

Aangezien een geldreserve een dure vorm van geld lenen is, heb je er alle belang bij om verschillende aanbieders van kredietopeningen te vergelijken. Via onderstaande tabel kan je doorklikken naar websites van verschillende instellingen waar je online geldreserve simulaties kan uitvoeren.

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo buyway leningen€ 5.500€ 15.000Doorlopend krediet9,50%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 500€ 10.000Doorlopend krediet14,50%Gratis aanvraag
(*) Representatief voorbeeld: Kredietopening onbepaalde duur van 2.000 euro, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 9,50% (variabel jaarlijkse debetrente : 9,50%) + eventueel kosten kaart (vaste prijs of % van het openstaande saldo). Vraag een exacte berekening bij een van bovenstaande partijen.

Belangrijk: nulstellingstermijn

Een geldreserve biedt enorm veel flexibiliteit, maar je moet wel rekening houden met de nulstellingstermijn. Dit wil zeggen dat je saldo op specifieke periodes op nul moet komen te staan. Die periodes zijn wettelijk vastgelegd en verschillen afhankelijk van de kredietlimiet:

  • Bij geldreserves lager dan 3.000 euro bedraagt de nulstellingstermijn 1 jaar
  • Bij geldreserves hoger dan 3.000 euro bedraagt de nulstellingstermijn 5 jaar

Kredietinstellingen kunnen hier van afwijken en er voor kiezen om een kortere periode te hanteren. Lees dit na in uw contract.

Deze nulstellingstermijn dient ter bescherming van de ontlener, maar wanneer men niet in staat is om het kredietsaldo op nul te brengen kan geconfronteerd worden met enkele zware gevolgen.
Zo zal je wellicht geen gebruik meer mogen maken van het krediet alvorens deze volledig is terugbetaald, maar kan je ook worden opgenomen op de zwarte lijst bij het CKP (Centrale voor kredieten aan particulieren).

Een vermelding op de zwarte lijst kan gevolgen met zich meebrengen bij toekomstige lening aanvragen.

Daarnaast zal de kredietgever ook in de mogelijkheid zijn om nalatigheidsintresten aan te rekenen, waardoor het krediet nog duurder wordt. Wie van plan is om een geldreserve aan te vragen, denkt er dus beter op voorhand over na of deze binnen een korte termijn kan terugbetaald worden.

top